Fandag 2012

Uitstapje met stoomtrein en Steenkolenmijn